Małżeństwo

Sakrament Małżeństwa: 
Narzeczeni na trzy miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa zgłaszają się w biurze parafii.

Przedstawiają:
dokument tożsamości, metryki chrztu, bierzmowania, świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej, dokumentu z USC do ślubu konkordatowego.

Narzeczeni odbywają trzy spotkania z kapłanem oraz trzy spotkania w Poradni Życia Rodzinnego.