Chrzest Święty

Dziecko do chrztu zgłaszają rodzice w biurze parafialnym.
Zapisu do Księgi Chrztu dokonuje się na podstawie odpisu aktu urodzenia.

Chrzestnym może być osoba ochrzczona, bierzmowana i praktykująca.
Jeżeli żyje w związku małżeńskim, musi to być związek sakramentalny.