Chorych

Kapłan udziela sakramentu chorych w każdy pierwszy piątek miesiąca od godziny 08:00 w Śmiłowie.

W nadzwyczajnej sytuacji po zgłoszeniu chorego.

Sakramentu namaszczenia chorych nie udziela się osobom zmarłym!