Pogrzeb

Rodzina zgłasza pogrzeb zmarłego w biurze parafialnym.

Nieodzownym dokumentem przy zgłaszaniu pogrzebu jest akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego i zaświadczenie o przyjętych Sakramentach św.