Całodzienna Adoracja

10 kwietnia – kościół Śmiłowo

19 czerwca – kaplica Zelgniewo