Proboszczowie parafii Śmiłowo

Ks. Adam Trzcinski (…) 1675 (…)
Ks. ? Rolbiecki (…) 1729 (…)
Ks. Adam Kanikowski 1751 – 1772
Ks. Maciej Miniecki 1772 – 1774
Ks. Paweł Szmidt 1774 – 1775
Ks. Andrzej Staszic 1775 – 1776
Ks. Samuel Szmidt 1776 – 1778
Ks. Stanisław Lentz 1778 – 1779
Ks. Andrzej Rhode 1779 – 1780
Ks. Ignacy Krajewski 1780 – 1789
Ks. Wincenty Czyżewski 1789 – 1791
Ks. Kazimierz Rychter 1791 – 1792
Ks. Franciszek Zwinner 1792 – 1801
Ks. Jan Słowiński 1801 – 1824
Ks. Piotr Ryski 1824 – 1827
Ks. ? Müller 1827 – 1848
Ks. Michał Gill 1848 – 1897
Ks. Klemens Prandke 1897 – 1906 (budowniczy kościoła)
Ks. Brunon Jüttner 1906 – 1913
Ks. Klemens Thielenann 1913 – 1915
Ks. Linus Freyer 1915 – 1923
Ks. Stanisław Grzęda 1923 – 1933
Ks. Ignacy Geldner 1933 – 1968
Ks. Alfons Siuda 1968 – 1980
Ks. Jerzy Ptach 1980 – 2015
Ks. Piotr Łukaszewski 2015 –