Ogłoszenia Duszpasterskie

b1ef76a17edff7d1a67ccd2beb805baf

V Niedziela Wielkiego Postu rok B    18 marca 2018r.

                      
1. W piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego dziele odkupienia każdego z nas.
2. W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach pasyjnych: Droga Krzyżowa w piątek po Mszy św. o godz. 17.00, a Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 11.00.To zaproszenie kierujemy szczególnie o tych naszych parafian, którzy w tym roku jeszcze nie uczestniczyli w tych pięknych nabożeństwach.
3. Zachęcam gorąco wszystkich parafian, aby przygotować się do dobrej spowiedzi wielkanocnej i nie odkładać sakramentalnego pojednania z Panem Bogiem na ostatnie dni Wielkiego Postu. W naszej parafii spowiedź wielkanocna z udziałem zaproszonych kapłanów odbędzie się w najbliższą środę 21 marca w następującym porządku:                                    

•    9.00 do 9.30    KAPLICA  ZELGNIEWO
•    9.40 do 10.15   KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
•    15.00 do 15.30  KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
•    16.00 do 16.45  KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

4. W środę przypada 21 dzień miesiąca i nasze duchowe, modlitewne czuwanie przed nawiedzeniem obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. O godz. 17.00 Msza św. zakończona Apelem Jasnogórskim. Serdecznie zapraszamy!

5. Za tydzień Niedzielą Palmową Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. Na początku każdej Mszy Świętej w sobotę i niedzielę pobłogosławimy palmy.Przed Mszą św. o godz. 11.30 zgromadzimy się przed kościołem i po poświęceniu palm wyruszymy z uroczystą procesją wokół kościoła, na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.
6. W przyszłą niedzielę po mszy świętej o godz. 11.30 rozstrzygniemy konkurs na najpiękniejszą palmę. Zachęcam wszystkie dzieci do wzięcia udziału w tym konkursie. Niespodzianki czekają!

7. Do skarbony na stoliku obok gazet można złożyć dar serca na kwiaty do ciemnicy i grobu pańskiego.
8. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć: Marta Galant parafia św. Małgorzaty PM i MB Szkaplerznej w Śmiłowie oraz Piotr Łukasz Mesek parafia św. Rodziny w Pile.   
                        

ks. Piotr Łukaszewski – proboszcz